Tư vấn du học
Quốc Anh I.E.C

Edith Cowan University

Đại học Edith Cowan (ECU) là một đơn vị đào tạo lớn với nhiều cơ sở phục vụ các cộng đồng ở tiểu bang Tây Úc và quốc tế.

ECU được công nhận tư cách đại học năm 1991, xong dù còn khá non trẻ, Trường đã có lịch sử tự hào về phục vụ giáo dục ở Tây Úc hơn một thế kỷ qua và đã được công nhận về chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu xuất sắc cũng như quan hệ đối tác với cộng đồng.

Trường có trên 27.000 sinh viên, gồm 18.500 sinh viên đại học và 7.000 học viên sau đại học. Khoảng 4.300 sinh viên quốc tế thuộc 104 quốc gia du học tại trường.

ECU là một đại học tiên tiến với các khóa học được xây dựng trên cơ sở tư vấn liên tục của ngành, và có các giảng viên biết lắng nghe sinh viên. ECU nhận thức rõ rằng kiến thức là quan trọng và hiểu biết phải xuất phát từ trải nghiệm – những trải nghiệm giúp bạn ứng dụng linh hoạt những gì đã học vào bất cứ cơ hội nào đến với bạn. Khi ấy bạn làm được nhiều điều hơn chứ không chỉ là tồn tại trong thế giới này.

Bạn còn trưởng thành, lớn mạnh nữa.

Video về trường  Edith Cowan University

 

------------------------------------------


Để biết thêm thông tin và được tư vấn trực tiếp, vui lòng liên lạc:

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC QUỐC ANH IEC