Tư vấn du học
Quốc Anh I.E.C

Avonside Girls' High School

Avonside Girls High School là một trong những trường trung học nữ lớn nhất ở South Island of New Zealand. Với lịch sử giáo dục lâu dài hơn 80 năm, hiện trường đã phát triển một chương trình học rộng rãi và sáng tạo, các tiêu chuẩn học tập cao và một loạt các hoạt động ngoại khóa rất thú vị.

Xem thêm