Tư vấn du học
Quốc Anh I.E.C
Ngành điều dưỡng - Du học nước nào là hợp lý?

Ngành điều đưỡng chính là ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất nhì trong các khối ngành sức khoẻ. Đặc biệt, trong thời đại con người ưu tiên sức khoẻ như ngày nay, ngành điều dưỡng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.[…]

Xem thêm Share
Công nghệ Blockchain và tiềm năng " bạc tỷ" của ngành

Blockchain là một danh sách các bản ghi dữ liệu ngày càng phát triển kỹ thuật số. Một danh sách như vậy bao gồm nhiều khối dữ liệu, được sắp xếp theo thứ tự thời gian và được liên kết và bảo mật bằng các bằng chứng mật mã[…]

Xem thêm Share
Điểm GPA để du học Úc là bao nhiêu?

Kết quả học lực cấp 3 thật sự rất quan trọng đối với du học sinh Úc. Đặc biệt là những điểm số cuối cấp năm lớp 9, năm lớp 12. Hầu hết tất cả các trường ở Úc đều đòi hỏi du học sinh phải cung cấp số điểm này và lấy mức quy chuẩn đầu vào nhất định. Điểm GPA để du học Úc là bao nhiêu?[…]

Xem thêm Share